ලංකා ඒ නිවුස් වෙබ් රේඩියෝව

Image result for web radio pngලංකාවේ හොදම පුවත් වෙබ් අඩවි අතරට එක්ව සිටින වෙබ් අඩවියේ අප ඔබ වෙත ගෙන එන නවතම සේවාව වන්නේ ලංකා ඒ නිවුස් අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලියයි. හරසුන් ගීත රැල්ලෙන් මිදුණු ලංකා ඒ නිවුස් අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලිය 24 පැය පුරා හරවත් ගීත හා හරවත් වැඩසටහන් සමග ඔබ වෙත ළගදීම පැමිණෙන බව දැනුම් දෙන්නේ ඉතා සතුටිනි. අපගේ පර්යේෂණ විකාශයට සවන්දී ඔබගේ අදහස් යෝජනා අප වෙත යොමුකරන්න. මෙහි තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් අප වෙත දැනුම් දෙන්න.මේ ඔබ සොයන ගුවන් විදුලියේ පර්යේෂණ විකාශයයි.

play …

Close