පකිස්ථානය රහසින් න්‍යෂ්ටික අවි තනයි

පාකිස්ථානය නව න්‍යෂ්ඨික බලගැන්වීමක නිරත වෙමින් සිටින බවට නවතම ජාත්‍යන්තර වාර්තාවක් මගින් අනාවරණ කර තිබෙනවා.
එම වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ න්‍යෂ්ඨික අවි ප්‍රමාණය වැර්ධනය කර ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් පකිස්ථානය මෙම වෑයමේ නිරත වන බවයි.
ඉස්ලාමාබාද් අගනුවර සිට කිලෝමීටර 30 ක් ආසන්නයේ පිහිටි කහුටා ප්‍රදේශයේ රහසිගතව මෙම කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බවද එම වාර්තාවේ දැක්වෙනවා.
මීට අදාළ කරුණු සන්නිවේදන චන්8ිකා මගින් ලබාගත් ජායාරූප මගින්ද තහවුරු කිරීමටයි මෙම වාර්තාව නිකුත් කළ පිරිස පියවර ගෙන ඇත්තේ.
ඉදිරියේදී ඉන්දියාවෙන් එල්ලවිය හැකි තර්ජනයක් සදහා ප්‍රතිචාර සැපයීම පාකිස්ථානයේ මෙම වෑයමට හේතුවී ඇතැයිද වාර්තා පලවනවා.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න