පැරලිම්පික් සටනේ චීනය ඉදිරියෙන්

2016 රියෝ පැරාලිම්පික් ක්‍රීඩා උලෙලේ තවදුරටත් ඉදිරියෙන් පසුවීමට චීනය සමත්ව සිටිනවා. ඒ රන් පදක්කම් 84 ක් හිමි කර ගනිමින්.  රිදී පදක්කම් 66 ක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 41 ක්ද සමග චීනයට හිමි මුලු පදක්කම් ගණන 191 ක්. දෙවන තැන පසුවන එංගලන්තය රන් පදක්කම් 49 ක් රිදී පදක්කම් 28 ක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 31ක් දිනා සිටිනවා. යුක්රේනය රන් පදක්කම් 35 ක් රිදී පදක්කම් 27 ක් ලෝකඩ පදක්කම් 30 ක් සමග පසුවන්නේ 3න් වන තැනයි. මේ වන විට එක් ලෝකඩ පදක්කමක් දිනා සිටින ශ්‍රී ලංකාව පදක්කම් සටහනේ 71 වන තැන පසුවනවා.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න