සුනඛ නිවසේ රැයක් ඩොලර් සියයකට

ලෝකයේ සංචාරක කර්මාන්තය වර්ධනය වීඹත් සමග සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සදහා විවිධ උත්සාහයන් හා නව නිර්මාණ බිහි වෙමින් පවතිනවා. අමෙරිකාවේ කදුකර ප්‍රදේශයක් වන Idaho හී සංචාරක නිවස්නයක් සුනඛයකුගේ ස්වරූපයෙන් තනා ඇත්තේද සංචාරක ආකර්ෂණය මුල් කර ගනිමිනුයි. සුනඛ නිවසක ගයක් යනුවෙන් නම් කර ඇති මෙම ව්‍යාපෘතියේදී අදාළ සුනඛ නිවසක රැයක් ගත කිරීමට අය කරනු ලබන්නේ ඩොලර් සියයක් පමණයි. නවතම ආකාරයේ එම සුනඛ හැඩ නිවාස පහතින් නරඹන්න.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න