අමුතු දේ වලින් තනන ඇදුම් මෝස්තර

වෙනස් සිතිවිලි සහිත මිනිසුන් ලෝකයේ සුන්දරත්වයට මෙන්ම දියුණුවටද බලපාන ප්‍රධාන සාධකයක් බවට පත්ව තිඛෙනවා. එය තහවුරු කරමින් නිර්මාණකරුවකු විසින් කාන්තා ඇදුම් විලාසිතාවන්ට ආහාර වර්ග එක්කරමින් සිදුකළ සැලසුම් නිර්මාණ කිහිපයක් පහතින් නරඹන්න.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න