ඇගිල්ලේ ශල්‍යකර්මයෙන් පසු චන්දිමාල් සුවෙන්

වෙළද සේවා ක්‍රිකට් තරගාවලිය අතරතුර ඇගිල්ලක ආබාධයකට ලක්වූ දිනේෂ් චන්දිමාල්ට සිදුකළ ශල්‍යකර්මයෙන් පසු ඔහු යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පසුවන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසනවා. එහි ප්‍රකාශකයකු සදහන් කළේ ඇගිල්ලක සිදුකළ ශල්‍ය කර්මයෙන් පසු චන්දිමාල් අද වෛද්‍ය පරීක්ෂනයකටද ලක් කළ බවයි. එහි වාර්තාව ලැබීමෙන් පසු චන්දිමාල්ගේ ඉදිරි පුහුනු කටයුතු සදහා ගතවන කාලය ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව පවතින බවද එම ප්‍රකාශකයා සදහන් කළා.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න