නිව් යෝර්ක් බෝම්බ පිපිරීමේ CCTV දර්ශන නිකුත් වෙයි

නිව් යෝර්ක් නගරයේදී සිදුවූ බෝම්බ පිපිරීමේ සී සී ටීවී වීඩියෝ දර්ශන මේ වන විට මාධය වෙත නිකුත් කර තිබෙනවා. ප්‍රහාරය කවරකු විසින් සිදුකළේ ද යන්න පිළිබදව මෙතෙක් අනාවරණවී නැහැ. මේ එම සිදුවීමේ වීඩියෝ දර්ශනයයි.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න