බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළොත් පුරවැසිභාවය දෙන රටක්

තවත් රටක පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම වෙනත් රටක පුරවැසියකුට පහසු කරුණක් වන්නේ නැහැ. එහෙත් ලෝකයේ ප්‍රබල ආර්ථික කලාපයක් වන දකුණු අමෙරිකාවේ රටක් බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරනු ලබන විදේශිකයින්ට සිය රට තුල පහසුවෙන් පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇතැයි පැවසුවහොත් ඇතැම්විට එය විශ්වාස කිරීමටද අපහසු කරුණක් විය හැකිය.
එහෙත් එය අසත්‍යයක් නොවන්නේ පැරගුවේ රාජ්‍යය විදේශිකයින්ට එවන් අවස්තාවක් ලබාදී ඇති බැවිනි. තම රට තුල පිළිගත් රාජ්‍ය බැංකුවක ඩොලර් 4500 කින් බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කර වසරක් පවත්වාගෙන යනු ලබන විදේශිකයින්ටයි පැරගුවේ රාජ්‍යය මෙම අවස්ථාව ලබාදෙන්නේ. අදාළ ගිණුම වසරක කාලයක් නොවෙනස්ව පවත්වා ගත යුතු අතර ගිණුමේ හිමිකරු එරට තුල රැදී සිටිම අත්‍යාවශ්‍ය වන්නේ නැහැ.
එම කාලය තුල ගිණුමේ මුදල් වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක්ද නොලැබෙන අතර ගිණුමක් ආරම්භ කරනු ලබන අවස්ථාවේදීම එරට ගුවන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ අවස්තාවද විදේශිකයින්ට හිමිවනවා.
මෙම ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයේ වාසිය වන්නේ වීසා පහසුකම් ලබා ගැනීමකින් තොරව යුරෝපයේ රටවව් කරා ගමන් කිරීමේ හැකියාවයි. එසේම එරට තුල සාමාන්‍ය පුද්ගලයින්ට හිමිවන සියලු පහසුකම්ද මෙම බලපත්‍රය මගින් හිමිවනවා. අදාළ වසරක කාලය ඉක්ම යාම සමගම එරට පුරවැසියකු ලෙස අයදුම් කිරීමේ අවස්තාව හිමිවන අතර එය පහසුවෙන් ලබාදෙන තත්ත්වයක් පවතින බවයි විදෙස් මාධ්‍ය පවසන්නේ.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න