රුසියානු මැතිවරණයේදී පුටින් ඉදිරියෙන්

රුසියානු පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ මෙතෙක් ප්‍රකාශිත ජන්ද ප්‍රතිඵලවලට අුව විලැද්මියර් පුටින්ගේ එක්සත් රුසියානු පක්ෂයට පහසු ජයක් හිමිවනු ඇති බවට අනාවැකි පලව තිඛෙනවා.
ඊයේ පැවැති ජන්ද විමසීමේදී මේ වන විට සියයට 53 ක ජන්ද ප්‍රමාණයත් ලබා ගැනීමටයි රුසියානු ජනාධිපතිගේ පක්ෂය සමත්ව සිටින්නේ. එරට ප්‍රධාන විපක්ෂය වන කොමියුනිස්ට් වාදීන්ට සියයට 40 කට ආසන්න ජන්ද ප්‍රමාණයක් ලැබී තිඛෙනවා.
මෙය 2018 වසරේදී 4වන වරටත් පුටින් මහතා රුසියානු ජනපති බවට පත්වන ඉගියක් බවයි විචාරකයින් පවසන්නේ.
මෙම තත්ත්වය තුල ආසන 450 කින් යුත් පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයද එක්සත් රුසියා පක්ෂයට හිමිවන තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරමින් පවතිනවා.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න