ලංකාවේ සියයට 19ක් අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන බව හෙළිවෙයි

ලෝකයේ අන්තර්ජාල භාවිතා කරන්නන් පිළිබද නවතම දර්ශකයකට අනුව ජන ගහණයට සාපේක්ෂාව වැඩිම අන්තර්ජාල ග්‍රාහකයින් වෙසෙන රටවල් අතර 86 වන තැන ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව තිඛෙනවා.
ඒ රටවල් 196 ක් අතරිනුයි.
මෙරට අන්තර්ජාල සබදතා සහිත පිරිස ජනගහණයෙන් 19 ක් වන අතර ඊට ස්තාවර හා ජංගම දුරකථන අන්තර්ජාල සබදතා සහිත පිරිස් ඇතුලත් වනවා.
ලෝකයේ ස්ථාවර ගෘහ අන්තර්ජාල ඒකක ඇති රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව ඇත්තේ 115 වන තැනයි .
ඒ මෙරට ජනගහණයෙන් සියයට 3 යි දශම 1කට එම පහසුකම පැවතීම සමගයි.
ජංගම දුරකථන මගින් අන්තර්ජාලයට පිවිසෙන්නන් ගණන සියයට 16 ක් වන අතර එහිදී මෙරටට හිමිව ඇත්තේ 135 වන තැනයි.ලෝකයේ වැඩිම අන්තර්ජාල භාවිත ප්‍රතිශතය හිමි දකුණු කොරියාවටයි. එම අගය සියයට 98 ක්. ලෝකයේ අන්තර්ජාල භාවිතය තහනම් කර ඇති රටවල් 9 ක් ගැනත් මෙම වාර්තාවෙන් හෙළිකර තිඛෙනවා.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close