එයාර් ඉන්දියා ගුවන් යානයක බෝම්බ බියක්

ඉන්දියාවේ කොල්කටා ගුවන් තොටුපලට ගොඩ බැස්වූ ගුවන් යානයක් තුල බෝම්බයක් පවතින බවට ලද තොරතුරක් සමග එම යානයේ විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර තිඛෙනවා. එන් ඩී ටී වී පුවත් සේවය වාර්තා කළේ එයාර් ඉන්දියා ගුවන් සේවයට අයත් යානයක් තුල මෙම සෝදිසිය සිදුවන බවයි. එහි බෝම්බයක් පවතින බවට ඇමතුම ලබාදී තිබුණේ කාන්තාවක විසින්.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න