රට හදන මග අගමැති කියයි

ජාතික ආණ්ඩුව තුලින් රට අපේක්ෂා කරන දියුණුව ලබාදීමේ හැකියාව පවතින බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම අදහස් පල කළේ සිය ෆේස් බුක් ගිණුමේ සදහනක් තබමින්.

ජේ. ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමන් මේ රටේ ප්‍රථම මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස විවෘත ආර්ථිකයකට පදනම දමනු ලැබූ අතර එදා ඉන්දියාව සමාජවාදී ආර්ථිකයකට යන ගමනේදී, ඊට හාත්පසින් විරුද්ධ මාර්ගයක යමින් වෙළද ආර්ථිකයක් පදනම් කරගත් ආර්ථික රටාවක් ලංකාවට ලබාදීමට කටයුතු කළා. එතුමන්ගේ නිර්භීත පියවරයන් හේතුවෙන් ආසියාවේ ආර්ථිකය මෙන්ම ලෝක ආර්ථිකයත් වෙනස් කිරීමට අවස්ථාව සැලසුණා.

අපි ජාතික ආණ්ඩුවක් තුළින් ලංකාවේ මීට පෙර නොතිබුණුදියුණු තත්ත්වයක් ඇතිකිරීමට කටයුතු කරනවා. එමගින් එදා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමන් අපේක්ෂාකළ දියුණුව අපට ඇතිකළ හැකිබව මාගේ අදහසයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න