සරසවි පිවිසුමේ ඉසෙඩ් ලකුණු නිකුත් වෙයි

2015 / 2016 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් 27603 දෙනෙකු සරසවි වරම් ලබා ඇති බව   විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසනවා. එය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව සියයට 10 ක වැඩි වීමක් බවයි විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය මොහාන් ද සිල්වා මහතා සදහන් කළේ. උසස්පෙල විභාගයට අදාල ඉසෙඞ් ලකුණු අද දහවල් විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් කළ අතර මේ එම ඉසෙඞ් අගයන් ලයිස්තුවයි.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න