සරසවි පිවිසුමේ ඉසෙඩ් ලකුණු නිකුත් වෙයි

2015 / 2016 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් 27603 දෙනෙකු සරසවි වරම් ලබා ඇති බව   විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසනවා. එය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව සියයට 10 ක වැඩි වීමක් බවයි විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය මොහාන් ද සිල්වා මහතා සදහන් කළේ. උසස්පෙල විභාගයට අදාල ඉසෙඞ් ලකුණු අද දහවල් විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් කළ අතර මේ එම ඉසෙඞ් අගයන් ලයිස්තුවයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close