අසරණවූ ව්‍යාඝ්‍රයා සහ පිහිට වූ සෙබලා

ව්‍යාඝ්‍රයෙක් අසලට සාමාන්‍යයෙන් මිනිසකුට ලංවීමට හෝ අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. එසේ අවස්ථාවක් හිමි වුවහොත් ඒ හොදින් පුහුණු කරන ලද ව්‍යාඝ්‍රයකු අසලට පමණයි. එහෙත් කලකට පෙර බ්‍රසීලයෙන් එක්තරා ආකාරයට අපූරු පුවතක් වාර්තා වුණා. ඒ ඇමේසන් වනාන්තර කලාපයට බලපෑ ගංවතුර තත්ත්වයකින් කොටුව සිටි ව්‍යාඝ්‍රයකු හමුදා සෙබලකු විසින් සිය කර මත තබා ගනිමින් ජලය හරහා ගමන් කර ඛේරා ගැනීමයි. මිනිස්කමේ සැබෑ අර්ථය පෙන්වූ එම සෙබලා මෙන්ම දරුණු සත්ත්වයකු වුවද තමන් ඛේරා ගැනීමට පැමිණි පුද්ගලයාට කිසිදු හිරිහැරයක් නොකොට ආරක්ෂිත ස්ථානයකට රැගෙන යන තුරු අසරණව බලා උන් මෙම ව්‍යාඝ්‍රයාද පවසන්නේ පෘථවියේ සෑම සත්ත්වයන්ට සාමයෙන් ජීවත්විය හැකි බව නොවේද ?

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න