ඔස්ටේ්‍රලියාවට යන පහසුම ක්‍රමය මෙන්න

ඔස්ටේ්‍රලියාව වැනි රටකට සංක්‍රමණයවී තම ජීවිතය ගත කිරීම සදහා බොහෝ දෙනෙක් වැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා. ඒ හේතුවෙන් මෙම ලිපිය පල කරනු ලබන්නේ පහසුවෙන් ඔස්ටේ්‍රලියාවට සංක්‍රමණයවීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සදහා නීත්‍යානුකූලව කටයුතු කළ හැකි ආකාර 5 ක් පිළිබද ඔබ දැනුවත් කිරීම සදහායි.
01. වෘත්තීමය හා වෙනත් දක්ෂතා සහිත සංක්‍රමණිකයින්ට පහසුවෙන් එරටට ලගාවීමේ හැකියාව පවතී.
ඒ සදහා වයස අවුරුදු 18 ත් 45ත් අතර වයසේ පසුවීම ප්‍රධාන සාධකයක් වනවා.
එහිදී ප්‍රධාන සාධක 3ක් යටතේ රැකියා අවස්ථා සොයා ගැනීමේ සුදුසුකම් සලකා බැලෙනවා.

එහි පලමුවැන්න වන්නේ වෘත්තීමය දක්ෂතා පිළිබද රැකියා ලයිස්තුවෙන් එකකට ඔබ අයදුම් කිරීමයි. එම රැකියා ලයිස්තුව මෙතනින් බලන්න.

Click 

දෙවැන්න වන්නේ අවධානම් රැකියා ලයිස්තුවෙන් එකකට ඔබ අයදුම් කිරීමයි. එය මෙතනින් බලන්න.

Click 

3න් වැන්න වන්නේ එරට සේවා යෝජකයින් පල කර ඇති රැකියා දැන්වීම් වලට ප්‍රතිචාර පලකර රැකියා ලබා ගැනීමයි.

Click 

02. ඔබ ව්‍යාපාරිකයකු නම් පහසුවෙන් එරට සංක්‍රමණය වීමේ අවස්ථාව ලබා ගත හැකිය.

03. ඔබ වෛද්‍යවරයකු හෝ හෙදියක නම් පහසුවෙන් ඔබට එරටට සංක්‍රමණය විය හැකිය.

04. ඔබ ආයෝජකයකු නම් පහසුවෙන් ඔබට එරටට සංක්‍රමණය විය හැකිය.

05. රැකියාවක් සදහා වන වීසා පහසුකම් ලබාගත හොත් ඔබට එරටට පහසුවෙන් සංක්‍රමණය විය හැකිය.

ඉහත සදහන් සුදුසුකම්වලින් එකක් හෝ ඔබ සතු නම් ඉහත සදහන් වෙබ් ලින්ක් 3 තුලින් අදාළ අයදුම් සිදුකිරීමේ හැකියාව පවතී. එය නීත්‍යානුකූලව ඔස්ටේ්‍රලියාවට යා හැකි එකම හා පහසුම මාර්ගයයි.වැඩිදුර තොරතුරු සදහා ඔස්ටේ්‍රලියානු රජයේ සංක්‍රමණිකයින් සම්බන්ධ නිල වෙබ් අඩවිය පරීක්ෂා කරන්න.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න