ජපානයේ කුළුණක අනුරුවක් අගහරු මත පවතින බවට සාධක ?

ජපානයේ ඉපැරණි පුරා විද්‍යාත්මක ස්මාරක ගොඩනැගිල්ලකට සමාන ස්ථම්භයක් අගහරු ග්‍රහයා මතින් නිරීක්ෂණයවී ඇති බව පිටසක්වල ජීවය පිළිබද විමර්ශන සිදුකරන්නන් පවසනවා. ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ මෙතෙක් ලැබුණු දත්ත මත ජපානයේ කොෆුන් එරා ස්ථම්භය හා අගහරු ග්‍රහයා මතින් දිස්වන ස්ථම්භයක් වැනි හැඩය ප්‍රමාණයෙන්ද එක හා සමාන අගයක් ගන්නා බවයි. එමෙන්ම මෙම හැඩයක් දෙක අතර සෘජු සරල රේඛා සබදකමක් පවතින බවටයි පිටසක්වල ජීවය පිළිබද තර්ක කරන්නන් පවසන්නේ. මේ එම ස්ථාන දෙකේ ජායාරූප කිහිපයක්.

Tyler with Secureteam10 shared these bizarre findings in a video he put together locating the peculiar structures on Google Earth (pictured). He used the coordinates 36° 7’45.64″N 139°28’52.95″E with Google EarthAnd 6° 3’57.07″N 92° 4’13.22″E in Google Mars (pictured), the YouTuber was able to locate the similar structures on two different planetsAlthough many believe the ‘identical structures’ may be hard evidence that aliens lived among us, Nasa has made statements to clarify it isn't. The agency says the straight edges are the result of fractures or a hill that had been naturally raised - not alien intervention Tyler says the formation on Mars is a massive structure and it appears in a very isolated, flat empty plain. The sides of the structure have straight edges that rundown to a large circular dot formation at its base

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න