මහින්දගේ නව පක්ෂයේ ලකුණ සුදු නෙළුම

හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉදිරියේදී බිහිවන පක්ෂයේ ලාංඡනය නව පක්ෂයේ ලාංඡනය සුදු නෙළුම බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පළාත් පාලනආයතන නියෝජිතයන්ගේ සන්ධානය සඳහන් කරනවා.

එහි කැඳවුම්කරු හිටපු ප්‍රාදේශීය සභා සභාපති උදේනි අතුකෝරළ මහතා සඳහන් කළේ පක්ෂයේ නම ඉදිරි දෙසතිය තුළදී ප්‍රකාශයට පත් කරන බවයි.

නව පක්ෂය බිහි කිරීම වැලැක්වීමට කිසිවෙකුටත් නොහැකි බවයි ඔහු අවධාරණය කළේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න