අමෙරිකාවේ වෙසෙන ලංකාවේ විද්‍යාඥයින්ගෙන් ලංකාව හදන්න අගමැති සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාව දියුණු කිරීම සදහා භූමියේ පිහිටීම සහ ශ්‍රම සම්පත යොදා ගන්නා බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද ප්‍රකාශ කළා. ඒ බස්නාහිර මහා නගර සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ඉදිකෙරන පළමු තාක්ෂණ නගරයේ ඉදිකරිීම් කටයුතු ඇරඹීමේ අවස්තාවට එක්වෙමින්. මේ එහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා පල කළ අදහස්.

රට හැර ගොස් ලෝකයේ වෙනත් රටවලට දැනුම ලබා දෙන ලාංකික විද්‍යාඥයින් රට දියුණු කිරීම සදහා කැදවා ගන්නා බව අගමැතිවරයා මෙහිදී කියා සිටියා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න