චන්ද්‍රිකා මධ්‍යස්ථානයක්ද සහිත තාක්ෂණ නගරයට මුල් ගල තැඛෙයි

ජාතික විද්‍යා මධ්‍යස්ථානය, චන්ද්‍රිකා මධ්‍යස්ථානය හා තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාල ඇතුළු තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථාන 05ක් සහිතව බස්නාහිර මහා නගර සංවර්ධන සැළැස්මේ ඇතුළත් තාක්ෂණික නගරයේ පළමු අදියර සඳහා අද මුල් ගල් තැබුණා.

ඒ  අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් .

නව තාක්ෂණ නගරය සඳහා බස්නාහිර පළාතේ අතිශය ජනාකීර්ණ හා ඒ සඳහා සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය වී ඇති මාලඹේ සිට හෝමාගම දක්වා කලාපයන් තෝරා ගෙන තිබෙන අතර මාලඹේ ප‍්‍රදේශය තාක්ෂණික කලාප 4 කට හා හෝමාගම ප‍්‍රදේශය තාක්ෂණික කලාප 7 කට වෙන්කර මෙහි වැඩකටයුතු ආරම්භ කෙරේ.

මෙම තාක්ෂණ නගරය තුල මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය, ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය, ආතර් සී ක්ලාක් මධ්‍යස්ථානය, ජාතික විද්‍යා මධ්‍යස්ථානය ආශ‍්‍රිතව විද්‍යා හා තාක්‍ෂණික ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. මේ අනුව අක්කර 25 බැගින් විශ්ව විද්‍යාල 03 සඳහාත්, අනෙකුත් තාක්ෂණික ආයතන සඳහා අක්කර 10 බැගින් ලබාදීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය කටයුතු කරනු ලබයි.

මෙහි ඉදිරි කටයුතු වෙනුවෙන් අක්කර 1000 ක් හඳුනාගෙන ඇති අතර මෙම ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ කටයුතු ද සිදු කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මේවන විට කටයුතු කරමින් සිටින අතර ඒ සමග ව්‍යාපෘතිය කි‍්‍රයාත්මක මුළු වපසරිය අක්කර 1,200 කි. තාක්ෂණ නගරය සමග අනාගත ලෝකය ජය ගැනීමට එහි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය හෙයින් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මාකුඹුර හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයේ සිට උඩුවන හන්දිය දක්වා මංතීරු 4 කින් යුත් මාර්ග පද්ධතියක් සකස් කිරීමට ද කටයුතු සැලසුම් කර තිබේ.

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න