ලැම්බොගිනි නවතම රථය එයි – ලෝකයටම 250 යි

ලැම්බෝගිනී මෝටර් රථ මාලාවේ නවතම අධියරක රථයක් Lamborghini Huracan Avio  නමින් පසුගියදා ඉන්දියාවේදී එළිදක්වා තිඛෙනවා. එම රථයේ වටිනාකම ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් කෝටි 9ක්. මෙම නව රථයේ නිපදවා ඇත්තේ වාහන 250 ක් පමණයි.
ඒ අනුව ලෝකයේ 250 දෙනකුට පමණක් හිමිවන වාහනයක් ලෙසයි නිෂ්පාදකයින් වෙළදපලට එය හදුන්වා දී ඇත්තේ.
පෙට්‍රල් මගින් ධාවනය වන මෙම රථයේ ලීටරයකින් කිලෝමීයර 11 ක දුරක් ගමන් කළ හැකි බවයි නිෂ්පාදකයින් පවසන්නේ.

simplezoom-img

simplezoom-imgsimplezoom-img

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න