සරසවි වරම් අහිමිවන සිසුන් වෙනුවෙන් පියවරක් ගමු – ජේ සී රජයෙන් ඉල්ලයි

මෙරට සරසවි වරම් අහිමි වන සිසු ප්‍රජාව වෙනුවෙන් පැහැදිලි වැඩපිලිවෙලක් ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂ සහකාර සම සංවිධායක හා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජේ සී අලවතුවල මහතා පවසනවා. මන්ත්‍රීවරයා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ සරසවි පිවිසුමට සුදුසුකම් ලබා එය අහිමි වන සියයට 85 ක සිසුන් වෙනුවෙන් නිසි නියාමණයක් සහිත පුද්ගලික සරසවි හෝ ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවයි.

සරසවි පිවිසුමේදී වැඩිම අසාධාරණයක් සිදුවන්නේ වෛද්‍යවරුන් වීමට අපේක්සාවෙන් කටයුතු කරන සිසුන්ට බවද මන්ත්‍රීවරයා මෙහිදී කියා සිටියා. ඒ වෙනුවෙන් සයිටම් හෝ කවර ආයතනයක් වුවද නියාමනයකින් යුක්තව ක්‍රියා කරවීම රජයේ වගකීමක් බවයි ජේ සී අලවතුවල මහතා අවධාරණය කළේ.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න