ඉතාලියෙන් සුපිරි ගල් ගුහාවක්

වසර දස දහස් ගණනක් පැරණි ගල් ගුහාවක අභ්‍යන්තරය ඇතැම් විට ඔබ දැක ඇති. බොහෝ විට ගල් ගුහාවක් තුල පවතින්නේ දැඩි උණුසුමක් සහිත අපවිත්‍ර වාතය බවයි පැවසෙන්නේ. එසේ නොවන ස්ථානයන්ද අප රට තුල පවතිනවා. එහෙත් ලෝකයේ සුපිරි පහසුකම් සහිත ගල් ගුහා ඇති බවක් ඔබ දැන සිටියාද ? නොඑසේනම් මේ ඒ පිළිබදයි. ඉතාලි ජාතික නිර්මාණකරුවකු විසින් ඉපැරණි ගල් ගුහාවකට සිදුකර ඇති වෙනසයි මේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න