හැකර් ප්‍රහාරයට ලක්වූ යාහූ සමාගමෙන් ඉල්ලීමක්

යාහූ ඊ මේල් පද්ධතියට එල්ලවූ සයිබර් ප්‍රහාරයෙන් පසු යාහූ සමාගම දැඩි අර්බුධයකට ලක්ව සිටින බව විදෙස් වාර්තා පවසනවා. යාහු සමාගම පවසන්නේ තම පද්ධතියට ඇතුළු වූ පුද්ගලයින් යාහු ඊ මේල් ගිණුම් මිලියන 500ක දත්ත සොරා ගෙන ඇති බවයි.

එම සමාගම සදහන් කරන්නේ යාහු ගිණුම්වල නම්, ලිපින, දුරකථන අංක, උපන් දිනයන්, රහස් අංක සහ ආරක්ෂිත ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු මෙන්ම ආරක්ෂිත ණය පත් තොරතුරුද මෙම ප්‍රහාරකයින් විසින් සොරාගෙන ඇති බවයි.

මේ සිදුවීම පිළිබඳ අමෙරිකාවේ එෆ්.බී.අයි. ආයතනය පරීක්ෂණ අරඹා තිබෙනවා.

2014 සිට තම ගිණුමේ මුර පදයන් වෙනස් නොකළ සියලුම යාහු ගිණුම් හිමියන්ගෙන් තම මුර පදය වෙනස් කරගන්නා ලෙස එම සමාගම ඉල්ලා සිටිනවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න