අමාත්‍යාංශයකට ගෙන්වූ කෝටි 2ක වාහනයක් අතුරුදන්

ධීවර අමාත්‍යාංශයේ උසස්‌ නිලයකට ගෙන්වන ලද රුපියල් කෝටි දෙකක්‌ පමණ වටිනා අලුත්ම මෝටර් රථයක්‌ අස්‌ථානගත වීම සම්බන්ධයෙන් එම අමාත්‍යාංශය පරීක්‍ෂණ ආරම්භ කර තිඛෙනවා.

වත්මන් රජය බලයට පත්වීමෙන් පසුව අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ නිලධාරිනියකට ලබාදීමට ගෙන්වා ඇති මෙම රථය ඇයට ලබාදීමට පෙර අස්‌ථානගත වී ඇතැයි අමාත්‍යාංශය සිදු කළ විමර්ශනයකදී මේ වනවිට හෙළි කරගෙන අනාවරණ කර තිබුණා.

අස්‌ථානගත වූ මෙම මෝටර් රථය සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශයෙන් කළ විමසීම්වලදී මෝටර් රථයක සේaවාවන් සපයා ගැනීම සඳහා වෙනත් ස්‌ථානයකට භාරදී ඇති බවට අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රවාහන අංශය පවසන නමුත් එකී ස්‌ථානයේ ද මෙම රථය නැති බවයි ප්‍රකාශවී ඇත්තේ.

ප්‍රවාහන අංශයෙන් මේ සඳහා අවශ්‍ය ලිපි ගොනු හෝ මෙතෙක්‌ ඉදිරිපත් කිරීමට අසමත් වී ඇති බැවින් එම වාහනය අතුරුදන්වීම සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට අමාත්‍යාංශය පරීක්‍ෂණ තවදුරටත් පුළුල් කර තිඛෙනවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න