අය වැයෙන් දිරි ගැන්වීම් සහ සහන – මුදල් ඇමති කියයි

2017 අය වැය යෝජනාවලියෙන් ජනතාවට හා ව්‍යාපාරිකයින්ට දිරි ගැන්වීම් හා සහන ලබා දෙන බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළේ අය වැය සම්බන්ධයෙන් ජනතා අදහස් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවකට එක්වෙිමින්.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න