බක්මහ අකුණු අද ලයනල් වෙන්ට්ඩ්හීදී

සැප්තැම්බර් 25 වැනිදා දයානන්ද ගුණවර්ධනගේ “බක්මහ අකුණු” සවස 3.30 ට හා 7.00 දර්ශන ලෙස වේදිකාගත වේ. ජයනාත් බන්ඩාර, රත්නශීලා පෙරේරා, සුනිල් තිලකරත්න, ජනක රණසිංහ, ඉන්දික ජයසිංහ, තරංගා කුමාරි, කැලුම් ගම්ලත්, යොහාන් රණසිංහ, සංජීවනී විජේකෝන් සමග මහේෂ් අමරකෝන් බක්මහ අකුණු රංගනයෙන් හැඩ කරති. ප්‍රවේශ පත්‍ර වෙන්කරවාගත හැක්කේ ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහලෙන් පමණයි.

2016-09-22-ent-95

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න