මුදල් නොගෙවා අමෙරිකානු පුරවැසියෙක් වෙන්නේ මෙහෙමයි

ග්‍රීන් කාඩ් ලොතරැයිය යනුවෙන් හඳුන්වන අමෙරිකානු පුරවැසිභාවය ලබා දෙන  විවිධත්ව වීසා ලොතරැයි වැඩසටහන ලෝකයේ අතිශයින්ම ජනප්‍රිය වූවක්.

මෙම වාර්ෂික වැඩසටහන මගින් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල උපන් පුද්ගලයින්ට ඇමරිකාවට සංක්‍රමණික වීසා ලබාගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගිවීමේ අවස්ථාව ලබාදෙයි. මෙහිදී, සංක්‍රමණික වීසාවක් සඳහා සුදුසුකම් ලැබුවහොත් ඔවුන්ට ඇමරිකාවේ නීත්‍යාණුකූල ස්ථීර නේවාසිකයින් විය හැකිය.

මේ සඳහා අයදුම් කළ හැකි වන්නේ සෑම වසරකම ඔක්තෝම්බර් හා නොවැම්බර් අතර කාල සීමාවේදී පමණක් වන අතර අයදුම් කළ හැක්කේ එක් වරක් පමණි.

මෙහිදී, අධ්‍යාපනික සහ වැඩ පළපුරුද්ද පිළිබඳ සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතු අතර අයදුම්පත ලබාදීමෙන් පසුව කොළඹ පිහිටි ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය විසින් තහවුරු කිරීමේ අංකයක් ලබාදෙයි. සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා තෝරාගෙන ඇත්දැයි දැන ගැනීමට එම අංකය සුරක්ෂිතව තබා ගත යුතුයි.

මෙම වීසා වැඩසටහන පිළිබඳ තොරතුරු www.srilanka.usembassy.gov/visas/ diversity-visa-lottery-program.html යන වෙබ් අඩවියට පිවිස ලබාගත හැකි අතර www.dvlottery.state.gov වෙබ් අඩවියට පිවිස මේ සඳහා අයදුම් කළ හැකිය.

සෑම වසරකම මැයි මාසයේදී  අයදුම්කරුවන්ට www.dvlottery.state.gov වෙබ් අඩවියට පිවිස තමන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා තේරී ඇත්දැයි දැන ගැනීමට හැකියි.

මෙම පහසුකම ලබාදීමට බව පවසමින් ඇතැම් පුද්ගලයින් මුදල් රැස් කිරීම් සිදුකරන අතර ඒවා නීති විරෝධී බවයි අමෙරිකානු රජය නිවේදනය කර ඇත්තේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න