ලෝදිය ගලන ජපාන විල්

ලෝදිය කිව් සැණින් අපගේ මතකයට නැගෙන්නේ අපායයි. එසේත් නැත්නම් ගිනිකන්දක් පිළිබද හැගීමක්. එම දසුන් අපට නුහුරු වුවද ජනාපයේ ජනතාවට එය ආගන්තුක නොවන්නේ එරට ගිනි කදු පිහිටා ඇති නිසයි. ගිනි කදු පුපුරා යන අවස්ථාවලදී වැගිරෙන ලාවා ලෝදිය ලෙසින්ද හැදින්වෙන අතර ජපානයේ ජනතාවට එය විරල දෙයක් නොවේ. ඒ ගිනි කදු පුපුරා නොයන අවස්ථාවල පවා පියවි ඇසින් දැක බලා ගත හැකි ලෝදිය විල් කිහිපයක්ම රුට තුල පිහිටා ඇති නිසයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති උණු දිය උල්පත් මෙන් නොව දැඩි උෂණත්වයකින් කැකෑරෙන ලෝදිය සහිත ජපානයේ මෙම විල් 9 හැදින්වෙන්නේ අපායේ විල් නමින්. මේ ඒවායේ සේයාරූ එකතුවක්.

hells-of-beppu-9

Beppu onsen, Japans most famous vulcanic hot springs140131170506-beppu-oniishibozu-jigoku-oniishi-shaven-head-hell-horizontal-large-gallerynine-hells-of-beppu-5oniyama-jigokubeppu3-jpg-crop-promo-large2tatsumaki_jigokunine-hells-of-beppu-2-week-jr-pass-6

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න