සිගරට් බද්ද නවතන්න දුම්කොළ සමාගම් දැරූ වෑයම පරදී

සිගරට්ටුවක මිල රුපියල් 5කින් ඉහළ නැංවීම හා සියයට 15ක වැට් බදු අය කිරීමේ සංදේශය ඉදිරි දෙසතිය තුළදී අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා ඊයේ අනාවරණ කළා.
දුම්කොළ සමාගම්වලින් අය කරනු ලබන බද්ද සියයට 90ක් දක්වා වැඩි කිරීමේ යෝජනාවට විවිධ ගැටලු මතු වූ බැවින් කැබිනට් අනුකමිටුවක් පත් කළ බවයි අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ. සරත් අමුණුගම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වූ එම කමිටුව විසින් දුම්කොල සමාගමෙන් අය කරන බදු ඉහල නැංවීමේ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර තිබුණා.
ඒ අනුව කැබිනට් අනුකමිටුව මගින් යෝජනාවට අවසර ලබා දී තිබෙන බැවින් බදු වැඩිවීම ක්‍රියාත්මක කරන බවයි රාජිත සේනාරත්න මහතා පැවසුවේ.
දුම්කොළ සමාගම්වල නියෝජිතයන් තමා සමග සාකච්ඡා කිරීමට කීප විටක් උත්සහ කළ නමුත් එයට තමා ඉඩ ලබා නොදුන් බවද ඔහු අනාවරණ කළා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න