ඉතිහාසයේ වැඩිම මිලකින් දුම්වැටි මිල වැඩිවීමේ තීරණය අද

දුම්වැටි මිල ඉහල නැංවීම සම්බන්ධයෙන් වන කැබිනට් අනු කමිටුවේ තීරණය අද කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිඛෙනවා.
අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම මහතා සදහන් කළේ දුම්කොල නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් බදු වැඩි කිරීම පිළිබද තම ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වූ කමිටුවේ තීන්දුවට මෙහිදී කැබිනට් අනුමැතිය අපේක්ෂා කරන බවයි.
ඒ අනුව දුම්වැටියකට සියයට 15 ක වැට් බද්දක් හා තවත් රුපියල් 5ක බද්දක් අය කිරීමට නියමිතයි.
දැනට රුපියල් 35ක්ව පවතින දුම්වැටියක මිල මේ යටතේ රුපියල් 46 ක් දක්වාත් දැනට රුපියල් 40 ක්ව පවතින දුම්වැටියක මිල රුපියල් 51 ක් දක්වාත් වර්ධනය වනවා.
මෙරට ඉතිහාසයේ දුම්වැටි මිල ඉහලම අගයක් ගත් අවස්ථාවද මෙය වනු ඇති.
මෙම තීන්දුවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවනු ඇති බවයි සරත් අමුණුගම මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න