ඔබ දැකිය යුතුම පෘථවියේ සුන්දර තැන් 10 ක්

පෘථවියේ බොහෝ සුන්දරත්වයන් පවතින්නේ මිනිස් ඇසට නොගැටෙන ස්ථානයන්වලයි. එවන් සුන්දරත්වයන් දැක ගැනීම පහසු දෙයක් නොවේ. මේ මිනිස් ඇස පිනවන එහෙත් අති දූෂ්කර ස්ථානයන්වල පිහිටි විරල සුන්දර ස්ථාන කිහිපයක්.

Lassen යමහල් උයන – අමෙරිකාව

මාබල් ගුහා – චිලී

ඇමසන් වනය – බ්‍රසීළය


ෆලයි ගැසියරය – අමෙරිකාව


කනාමැදිරි වනාන්තරය – ජපානය

Salar de Uyuni බොලිවියාව

රේන්බෝ කදුකරය – චීනය

රොරයිමා කන්ද – වෙනිසියුලාව

මැඩගස්කරයේ ගල් කදුකරය

පින්ක් ගංගාව- ඔස්ටේ්‍රලියාව

ටියෑන්සි කදුකරය – චීනය

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න