විස්මිත ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් රොබෝ මෝටර් රථය බිහිවේ

හොගිවුඩ් සිනමාව කැලඹූ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් සිනමා පටයේ රෝබෝ වරයාට සමාන මෝටර් රථයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට තුර්කියේ විද්‍යාඥයින් පිරිසක් සමත්ව සිටිනවා.
මෙම මෝටර් රථයේ විශේෂත්වය වන්නේ එයට අවශ්‍ය මොහොතකදී රෝබෝ යන්ත්‍රයකත් සේ නැගී සිටිය හැකි වීමයි.
සම්පූර්ණ සිරුරකින්ද යුක්ත මෙම රොබෝවට සිරුර චලනය කළ හැකි අතර තවමත් ඇවිදීමේ පහසුකම ලබාදී නැහැ.
යළිත් ක්ෂණයකින් මෝටර් රථයක් බවට පත්ව ගමන් කිරීමටද මෙම රොබෝ යන්ත්‍රයට අවස්ථාව ලබාදී තිඛෙනවා. මේ එහි විශේෂත්වයයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න