අධිවේගී දුම්රියක නයෙක් ගිහින්

ජපානයේ ටෝකියෝ සිට හිරෝෂිමා නගරය බලා ගමන්ගත් අධිවේගී බුලට් දුම්රියක් හදිසියේ ගමන් අත්හිටුවා තිඛෙනවා.
ඒ කාර්මික දෝෂයක් මුල් කර ගනිමින් හෝ ආපදා තත්ත්වයක් හේතුවෙන් නොවේ.
එම බුලට් දුම්රිය තුල අනවසරයෙන් අමුත්තකු ගමන් කර තිබීම හේතුවෙන්.
විදෙස් වාර්තා පවසන්නේ එම අධිවේගී දුම්රියේ ආසන කිහිපයක් අතරින් නාගයකු ගමන් කරනු දැකීමෙන් පසු මෙම දුම්රිය වහාම ධාවනය අත්හිටුවා ඇති බවයි. එම නාගයා දුම්රිය තුලට පැමිණි ආකාරය අනාවරණ වී නැහැ.
මගීන් විසින් ලබාදුන් තොරතුරු අනුව අදාළ නාගයා ඉන් ඉවත් කර ඇති අතර තවත් නාගයින් එහි සිටින්නේද යන්න පිළිබදව පරීක්ෂන ක්‍රියාත්මකයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න