ට්‍රම්ප් – හිලරි වාර්තා බිදිති

ඇමරිකා ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයන් දෙදෙනාගේ සජීවී රූපවාහිනී වාදය නව වාර්තාවක් පිහිටුවා තිබෙනවා. ඩොනල්ඩ් ට‍්‍රම්ප් සහ හිලරි ක්ලින්ටන්ගේ වාදය විනාඩි 98ක කාලයක් පැවතුණා.මිලියන 84ක ජනතාවක් එය නරඹා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මීට පෙර මෙවැනි සජීවී වාදයක් සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් තබා තිබුණේ 1980 වසරේදී. ඒ ජනාධිපති අපේක්ෂක ජිමී කාටර් සහ රොනල්ඩ් රේගන්ගේ සජීවී රූපවාහිනී වාදය මිලියන 80කට වැඩි පිරිසක් නැරඹීමෙන්. ඒ අනුව වසර 36කට පසු එම වාර්තාව බිඳ භෙළීමට ඩොනල්ඩ් ට‍්‍රම්ප් සහ හිලරි ක්ලින්ටන් සමත් වුණා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න