ලංකාවේ සියයට 27 කට පරිගණක හැකියාව-සමීක්ෂණයකින් හෙළිවෙයි

මෙරට පරිගණක සාක්ෂරතාව පසුගිය වසර 10ක කාලය තුළ සියයට 11ක ඉහළයාමක් පෙන්නුම් කරන බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ පසුගිය වසරේදී සිදුකරන ලද සමීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල මත පදනම්වයි. 2006/2007 වසරවල සියයට 16 යි දශම 1ක් වූ පරිගණක සාක්ෂරතාව 2015 වසර වන විට සියයට 27 යි දශම 1ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව නවතම සමීක්ෂණයෙන් අනාවරණය වූ බව එම දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙනවා.

නාගරික,(39%)  ග්‍රාමීය (25%) හා වතු(9%)  අංශ අතරින් වැඩිම පරිගණක සාක්ෂරතාවක් නාගරික අංශයෙන් පෙන්නුම් කරන අතර ස්ත්‍රී පුරුෂභාවය සැලකිල්ලට ගත්විට පුරුෂ (29%) පක්ෂයේ පරිගණක සාක්ෂරතාව ඉහළ අගයක් ගන්නා බව සඳහන්.

වයස් කාණ්ඩ සැලිකිල්ලට ගැනීමේ දී වැඩිම පරිගණක සාක්ෂරතාවක් පෙන්නුම් කරන්නේ අවුරුදු 15 ත් 19 අතර වයස් කාණ්ඩයෙන් වේ.
එමෙන්ම මෙරට නාගරික අංශයේ මෙන්ම ග්‍රාමීය අංශයේ ද ගෘහ ඛාණ්ඩ 4කින් එක් ගෘහ කාණ්ඩයක් සතුව පරිගණකයක් පවතින බවට සමීක්ෂණයෙන් අනාවරණය වී ඇත.පරිගණකයක් සහිත ගෘහ ඛාණ්ඩ වැඩි වශයෙන් පවතින්නේ බස්නාහිර පළාතේ වන අතර අඩුම සංඛ්‍යාවක් පවතින්නේ ඌව පළාතේ බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව  පෙන්වාදෙයි.අන්තර්ජාලය භාවිත කරන ජනගහණයෙන් වැඩිම ප්‍රතිශතය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් සහ අඩුම ප්‍රතිශතය බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇති අතර සෑම පුද්ගලයින් සිය දෙනෙකුගෙන්ම 9 දෙනෙකු එක් වතාවක් හෝ විද්‍යුත් තැපෑල භාවිත කර ඇති බවට අනාවරණය වී ඇත.

මෙරට වැඩ කරන ජනගහණයේ පරිගණක සාක්ෂරතාව සියයට 52ක් වන අතර රැකියා විරහිත ජනගහණයේ සාක්ෂරතාව ඉතා ඉහළ අගයක් ගෙන ඇති බව සඳහන්.ඒ අනුව රැකියා විරහිත අවුරුදු 20 ත් 24 ත් අතර වයස් ඛාණ්ඩයේ සාක්ෂරතාව සියයට 80 යි දශම 7ක් සහ අවුරුදු 25ත් 29ත් අතර වයස් කාණ්ඩයේ සාක්ෂරතාව සියයට 78 යි දශම 9ක් වන බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න