2008 – 2015 අතර රජයට තවත් කෝටි 70ක පාඩුවක්

සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සිදුවී ඇති රුපියල් කෝටි 71 කට අධික ගනුදෙනු තුනක්‌ සම්බන්ධයෙන් රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව පරීක්‌ෂණ පවත්මින් සිටී.
සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ සමාගම් 79,000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්‌ ලියාපදිංචිව සිටින අතර 2008 – 2015 කාල සීමාව තුළ දී සමාගම් කිහිපයක්‌ විසින් රුපියල් හැටදෙකෝටි අසූ දෙලක්‌ෂයක වාර්ෂික ලියාපදංචි ගාස්‌තු ගෙවා නොමැත.

ව්‍යාපාරික කටයුතු සිදු නොකළ වාර්ෂික ලියාපදිංචි ගාස්‌තුව දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවිය යුතු බව පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා වාර්තාවේ දැක්‌වේ.

එමෙන්ම කාර්ය සාධක ඇපකරයක්‌ නොමැතිව එක්‌තරා සමාගමකට රුපියල් අටකෝටි අසූ අට ලක්‌ෂයක්‌ වටිනා පරිගණක ව්‍යාපෘතියක්‌ සමාගම් ලියාපදිංචි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පිරිනමා ඇත. එම ව්‍යාපෘතිය අසාර්ථක වී ඇති අතර ඉන් දෙපාර්තමේන්තුවට රුපියල් එක්‌කෝටි තිස්‌ ලක්‌ෂයක මූල්‍ය පාඩුවක්‌ සිදුව තිබෙන බවද කාරක සභා වාර්තාවේ දැක්‌වේ. මෙම ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් කාරක සභාව විසින් සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වාර්තාවක්‌ කැඳවා තිබේ.

තවද දෙපාර්තමේන්තුවේ අරමුදල් යොදවමින් සමාගමක කොටස්‌ මිලට ගෙන ඇති අතර එම සමාගම රුපියල් තිස්‌ දෙකෝටි පනස්‌ හයලක්‌ෂයක අලාභයක්‌ ලබා ඇති සමාගමක්‌ බවද කාරක සභා වාර්තාවේ දැක්‌වේ.

මෙම ගනුදෙනුව පරීක්‌ෂා කිරීම සඳහා ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකයට සහ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්‌ඨාසයට පැමිණිලි කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක්‌ කාරක සභාව හමුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙසටද නියෝග කර තිබේ.(Divaina)

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න