විනිසුරු දුරකථනයට සවන් දුන් කතාව ගැන හිරුණිකා පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා මහතාට මරණ දඩුවම නියමවිූ භාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඝාතනයට අදාළ නඩුවේ විනිසුරුවරයකුගේ දුරකථනයට රහසින් සවන්දීමේ උපකරණ සවිකර ඇතැයි පලවන ප්‍රචාර සැලසුම් සහගත කටකතාවක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීණී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය අද ප්‍රකාශ කළා. ඇය කියා සිටියේ ජනාධිපති නීතීඥ හේමන්ත වරණකුලසූරිය මහතා විසින් ඊට අදාළව සිදුකළ ප්‍රකාශය පිළිබද පරීක්ෂණයක් සිදුකරන්නැයි ඇය ඔහුගෙන්ම ඉල්ලා සිටින බවයි .

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න