දුම්වැටි නව මිල ගණන් මෙන්න

දුම්කොළ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ දැමීම යටතේ දුම්වැටියක මිල රුපියල් 05කින් ඉහළ දමා එයට 15% ක වැට් බදු මුදල් එකතු කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබාදී තිඛෙනවා.

මේ අනුව රුපියල් 35කට පවතින දුම්වැටියක මිල රුපියල් 46 දක්වාත්, රුපියල් 40 ක්ව පවතින දුම්වැටියක මිල රුපියල් 52 දක්වාත් ඉහළ යාමට නියමිතය.

කෙසේ වෙතත් මිල ඉහළ දැමීමේ දිනය තවමත් ප්‍රකාශයට පත් කර නැහැ.

දුම්කොල නිෂ්පාදන සදහා බද්ධ සියයට 90 තෙක් වර්ධනය කිරීමේ යෝජනාව කැබිනට් අනු කමිටුවක් විසින් සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසුවයි මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ.

ඊට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව මෙතෙක් නිකුත් කර නැහැ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න