මහින්දගේ නව පක්ෂයට නමක් ඉල්ලා දැන්වීමක්

ඒකාබද්ද විපක්‍ෂය විසින් පිහිටුවීමට නියමිත නව දේශපාලන බලවේගයට සුදුසු නමක් යෝජනා කරන ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලමින් අන්තර්ජාල දැන්වීමක් පල කර තිඛෙනවා.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ කාර්යාලයේ ලිපිනය සදහන් කරමින් මෙම දැන්වීම ප්‍රචාරය කරමින් පවතිනවා.

මේ එම දැන්වීමයි.

9899

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න