උතුරු කොරියාව දැවැන්ත සබ්මැරීන තනයි

උතුරු කොරියාව නව සබ්මැරීන නිෂ්පාදනය කිරීම ආරම්භ කර ඇතැයි අමෙරිකාව අනාවරණ කර තිඛෙනවා.
එරට න්‍යෂ්ඨික වැඩසටහන යටතේ සබ්මැරීනවල සිට න්‍යෂ්ඨික හා බැලස්ටික් මිසයිල අත්හදා බැලීමේ අරමුණින් මෙම සබ්මැරීන නිෂ්පාදනය කෙරෙමින් පවතින බවයි හෙළිකර ඇත්තේ.
මේ වන විට උතුරු කොරියාව නිෂ්පාදනය කර ඇති සියලුම සබ්මැරීනවලට වඩා විශාල අන්දමේ සබ්මැරීන නිෂ්පාදනය මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ බවයි හෙළිව ඇත්තේ
මෙය සාර්ථක වුවහොත් එය කලාපයට වඩාත් තර්ජනාත්මක වනු ඇති බවද මෙම වාර්තාවේ සදහන්.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න