2005-2014 කෝටි 3,800 ක ටෙන්ඩර් යළි විමර්ශනයට

වසර 2005 – 2014 කාලයේ රටපුරා සිදුකළ සංවර්ධන වැඩසටහන්වලට අදාළ කොන්ත්‍රාත් මුදල් ගෙවීමේදී පැන නැඟි ප්‍රශ්න නිරාකරණය කිරීමට මේ මහා භාණ්ඩාගාර ත්‍රිපුද්ගල කමිටුව විසින් ටෙන්ඩර් පටිපාටිවලට හා වෙනත් නිත්‍යානුකූල අනුමැතීන්ට යටත්ව පසුගිය ආණ්ඩු සමයේ කොන්ත්‍රාත් සිදු කළේද? නැද්ද? යන්න පිළිබදව දීර්ඝ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිඛෙනවා.

 ත්‍රිපුද්ගල කමිටුව මේ වන විට රුපියල් කෝටි 3800 ක් වටිනා කොන්ත්‍රාත් ගැන තොරතුරු විමර්ශනය කරමින් සිටින බවයි එහි වාර්තා සදහන් කරන්නේ.

ජනපති, අගමැති නියමයෙන් මුදල් ඇමැති රවී කරුණානායක මහතා ඇමැති මණ්ඩලයෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව මේ ත්‍රිපුද්ගල කමිටුව පත්කරන කළ අතර මහා භාණ්ඩාගාරයේ හිටපු ලේකම් ලලිත් ආර්. ද සිල්වා මහතාගේ සභාපතීත්වයෙන් එය ක්‍රියාත්මකයි.

ඒ අනුව මහා භාණ්ඩාගාරයේ ස්ථාපිත කළ හිඟ කොන්ත්‍රාත් බැඳීම් නිරවුල් කිරීමේ කමිටුවේ නිර්දේශය සහිතව රුපියල් කෝටි 350 ක කොන්ත්‍රාත් මුදල් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ගෙවීමට පියවර ගෙන තිඛෙනවා.

මහා භාණ්ඩාගාරයේ හිටපු නියෝජ්‍ය ලේකම් පුෂ්පා වෙල්ලප්පිලි, එස්. පද්මනාදන් යන මහත්ම මහත්මීහු මේ කමිටුවේ සෙසු සාමාජිකයින් වනවා.

පසුගිය ආණ්ඩු සමයේ රටපුරා සිදුකළ විවිධ කොන්ත්‍රාත් ටෙන්ඩර් පරිපාටීන්ට සහ වෙනත් නිත්‍යානුකූල අනුමැතීන්ට යටත්ව සිදු කළේද? නැතිද? යන්න විමර්ශනය කිරීමට පත්කළ මහා භාණ්ඩාගාර නිලධාරි කමිටුවේ කාලය මාස ‍තුනකින් දීර්ඝ ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න