හවායි මුහුද යටින් අමුතුම ලෝකයක්

හවායි දූපත් ආශ්‍රීතව නිවී ගිය සමුද්‍ර ගිනි කන්දක් අසල අපූරු සත්ත්වයන්ගෙන් පිරි පාරාදීසයක් අනාවරණය කර ගැනීමට විද්‍යාඥයෝ සමත්ව සිටිනවා.

දිය යට ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ඉතා ගැඹුරු මුහුදේ පතුලට ගමන් කළ හැකි කැමරා දෙකක් යොදාගෙන විද්‍යාඥයෝ සිදුකළ ගවේෂණයකදීයි මෙම තොරතුරු අනාවරණවී තිබුණේ.
හවායි දූපත්වල වෙරළාසන්නව මුහුද යට පිහිටි මෙම ගිනි කන්ද ගවේෂණයට ලක්වූයේ ප්‍රථම වතාවට බවයි විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ.

නිවී ගිය ගිනි කන්ද අසල ජීවත් වන අමුතු ආකාරයේ ජීවීන් ගැන මේ මඟින් අපූරු තොරතුරු රැසක්ම අනාවරණය වී තිඛෙනවා.

විද්‍යාඥයින් පවසන්නේ නිවී ගිය ගිනි කන්දක් ආසන්නයේ ජීවත්වීම සදහා මෙම මත්ස්‍යයින් වැඩි කැමැත්තක් දැක්වීම විස්මයජනක බවයි.

අපූරු හැඩවලින් යුක්ත බියකරු පෙනුමක් ඇති විවිධ ආකාරයේ සතුන් එම ස්ථානයෙන් ජායාරූපගතව තිබුණේ මේ ආකාරයටයි.

A submarine has visited an extinct Hawaiian volcano to examine its geological features. It discovered that Cook seamount has a rich variety of marine life. Within minutes of the vessel's arrival at the summit, life began to appear ¿ a starfish clinging to a rock, joined shortly after by eels, sharks (pictured), chimaera (also known as 'ghost sharks')Deep sea coral and sponges sit on the summit of the Cook seamountA Dumbo octopus swims toward the Pisces V vesselSeamounts are hotspots for marine life, such as eels, coral and sharks, because they carry nutrient-rich water upward from the sea floorRobotic arms on the Pisces V submersible open a bag of baitDeep sea coral is seen through an observation window of the Pisces V submersibleA three-man submarine has visited the volcano. Cook, situated over 100 miles southwest of Hawaii's Big Island, is part of a group of undersea volcanoes known as the Geologist Seamounts that are about 80 million years oldDolphins swam next to the transport boat on the surface of the water, 3,000 feet above the Cook seamount

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න