මිහින් ලංකා ගුවන් මෙහෙයුම් ශ්‍රී ලන්කන් යටතට

මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගමේ කටයුතු ලබන ඔක්තෝම්බර්31 වනදා සිට තමන් යටතට පවර ගන්නා බව ශී‍්‍ර ලංකන් ගුවන් සමාගම පවසනවා. 

ඒ අනූව මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම යටතේ දැනට ක්‍රියාත්මකගුවන් ගමන් ද තම සමාගම යටතේ ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරන බවයි ශ්‍රි ලන්කන් ගුවන් සමාගම පවසන්නේ. 

මේ වනවිට මිහින් ලංකා ගුවන් සේවය විසින් බහරේන්,බුද්ධගයා, සීසෙල්ස්, ඩකා, මදුරෙයි, මාලේ, මස්කට්, ඇතුළු ගමනාන්ත වෙත සිය ගුවන් ගමන් මෙහෙයවනු ලබනවා.

ඊයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම ප්‍රකාශ කළේ තම ගුවන් මෙහෙයුම් ලබන 30 වනදා නවතා දමන බවයි.

තම සංචාරක සහකාර ආයතනවලට ශ්‍රී ලන්කන් ආයතනය හා සම්බන්ධ විය හැකි බවද එහි දැක්වුණා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න