5 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

2016 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර තිබෙනවා. විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ මේ වන විට ප්‍රතිඵල විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ ඩී ඕ ඊ එන් ඊ ටී එස් ඩොට් එල් කේ යන වෙබ් අඩවියෙන්  http://www.doenets.lk/ එම ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකි බවයි. මෙවර 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අගෝස්තු 28 වනදා පැවැති අතර ඒ

වෙනුවෙන් පෙනී සිටි සිසුන් ගණන 350 701 ක් වනවා.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න