ආබාධ සහිත ජනතාවට අලවතුවල පදනමෙන් යළි සහන

ජේ.සී.අලවතුවල පදනම මගින් වර්ෂයකට දෙවරක් පවත්වනු ලබන ආබාධිත පුද්ගලයින් උදෙසා නොමිලේ රෝද පුටු , අත්වාරු , වැසිකිළි රෝද පුටු,ඇවිදීමේ උපකරණ ලබා දීමේ උත්සවය මාවතගම ජාතික පාසලේ දී සිදුකරනු ලැබිණි.
ඒ සදහා වැඩිහිටි , බාල මෙන්ම තරුණ වියේ පසුවන ආබාධිත පුද්ගලයින් 250 කට අධික පිරිසක් වෙත මෙම භාණ්ඩ ඛෙදා දීම  ජේ.සී.අලවතුවල පදනමෙ සභාපතිනි අංජානි අලවතුවල මැතිනිය සහ ඩොක්ටර් Hanse මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ජේ සී අලවතුවල මහතා සදහන් කළේ ජනතාව වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමේදී සාමාන්‍ය පුද්ගලයින් මෙන්ම ආබාධ සහිත තැනැත්තන් කෙරෙහිද විශේෂ අවදානයක් යොමුකරන බවයි.
ඔවුන් එදිනෙදා ජීවිතයේදී මුහුණ දෙන ගැටලු අවම කිරීම හා ඒ වෙනුවෙන් පිළිසරණක් වීමට ලැබීම භාග්‍යයක් ලෙස සලකන බවද මන්ත්‍රීවරයා සදහන් කළා.

jc6 jc5 jc-3 jc-7 jc4 jc-2 jc-1

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න