විදුලියෙන් ධාවනය වන සුපිරි රථයක් ඩෙන්මාර්කයෙන්

කෝපන්හේගන් හී පිහිටා ඇති ආයතනයක් විසින් පරිසර හිතකාමී පෙට්ර්ල් රහිතව ගමන් කළ හැකි වාහනයක් මේ වන විට නිපදවා ඇති බව බී බී සී පුවත් සේවය පවසනවා. Spiri නම් වූ ආයතනය විසින් මෙම නිෂ්පාදනය සිදුකර ඇති අතර එය ලෝකයේ පෙරළියක් සිදුකරනු ඇති බවටයි මත පලව ඇත්තේ.

කිලෝ 771.11ක පමණ බරින් යුතු මෙම වාහනය කාබන් ෆයිබර් යොදා ගනිමින් නිපදවා තිඛෙනවා.  කිලෝ වොට් 36.5ක ධාරිතාවකින් යුතු මෙහි යළි පණ ගැන්විය හැකි අතරම චාජ් කරනා එක් වාරයකදී සැතපුම් 200ක් දක්වා ධාවනය කිරීමට හැකිවන ලෙස මෙම නව කාරය නිර්මාණය කර ඇති බවයි බී බී සී පුවත් සේවය පවසන්නේ.

සුවිශේෂත්වය වනුයේ, වහනයට අනුබද්ධ app එකක් මගින් එහි ගමන්මර්ගයේම ගමන් ගන්නා මිනිසුන් දැනුවත් කරනු ලැබීමයි. එවිට තමන් කැමති නම් ඉතා සුළු මුදලකට එහි ගමන් වාරයක් සඳහා එක්විය හැකි වෙයි. අදාල ගාස්තුව පාරිභෝගිකයාගේ බැංකු කාඩ්පත් මගින් අයවේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න