චීනයේ ප්‍රබලම සතුරා හෙළිවෙයි

තමන්ට එරෙහි දැවැන්තම සතුරා අමෙරිකාව බව චීන ජනතාවගෙන් වැඩි පිරිසක් විශ්වාස කරන බව නවතම සමීක්ෂනයකදී අනාවරණවී තිඛෙනවා.
ප්‍රංශ පුවත් සේවය වාර්තා කළේ අමෙරිකානු සමීක්ෂන ආයතනයක් චීනය තුල සිදුකළ සමීක්ෂනයකදී මෙම තොරතුරු හෙළිව ඇති බවයි.
ඒ අනුව සමීක්ෂණ දායකයින්ගෙන් සියයට 45 ක්ම පවසා ඇත්තේ අමෙරිකාවේ බලය හා ආධිපත්‍යය චීනයට තර්ජනයක් බවයි.
සමීක්ෂනයට සහභාගී වූ පිරිසෙන් සියයට 34ක් පවසා ඇත්තේ ගෝලීය කාලගුණක විපර්යාසය චීනයට තර්ජනයක් බවයි.
සියයට 35ක්ම පවසන්නේ චීනයට ඇති තර්ජනය ආර්ථිකය කඩා වැටීමේ ඇති අනතුර බවයි.
සියයට 15 ක්ම පවසා ඇත්තේ ඉස්ලාමීය ත්‍රස්ත සංවිදානය චීනයට බලපෑම් එල්ල කිරීමේ බියක් පවතින බවයි.
මේ අතර ලෝකයට වැඩිම බලපෑම් සහිත රට ලෙස සියයට 75ක් චීනයද සියයට 68 ක් ඉන්දියාවද නම් කර ඇති අතර අමෙරිකාව නම් කර ඇත්තේ සියයට 21ක් පමණයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න