තල් මල් පිපුණු හැඩ වීඩියෝවෙන් බලන්න

තල් ගසක මල් පිපිම දකුණේ ජනතාවට එතරම් හුරු දසුනක් නොවේ. එසේම එය මනරම් දසුනක් බව දන්නේද ඉතා සීමිත පිරිසක් පමණයි. මේ සොබාදහමේ චමත්කාරය ලොවට පෙන්වමින් කටුවන ප්‍රදේශයේ තල් ගසක මල් පීදී තිබුණු ආකාරයයි.

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: