තල් මල් පිපුණු හැඩ වීඩියෝවෙන් බලන්න

තල් ගසක මල් පිපිම දකුණේ ජනතාවට එතරම් හුරු දසුනක් නොවේ. එසේම එය මනරම් දසුනක් බව දන්නේද ඉතා සීමිත පිරිසක් පමණයි. මේ සොබාදහමේ චමත්කාරය ලොවට පෙන්වමින් කටුවන ප්‍රදේශයේ තල් ගසක මල් පීදී තිබුණු ආකාරයයි.

 

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න