මධ්‍යම අධිවේගයේ දෙවන අධියර අදින් ඇරඹෙයි

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ දෙවන කොටසේ ඉදිකිරීම් අද අද ආරම්භ කෙරෙනවා.  උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා දෙවන කොටසේ (CEP Project- 2) ඉදිකිරීම් කටයුතු අද  ගිරිඋල්ල, බෝයවලාන මංසන්දියේදී ආරම්භ කරන බවයි.

කොටස් 4ක් යටතේ ඉදිකරනු ලබන මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර වන කඩවත සිට මීරිගම දක්වා කොටසේ ඉදිකිරීම් මේ වන විටත් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා.

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ තෙවන අදිරයට වන පොතුහැර සිට ගලගෙදර දක්වා කොටසේ සහ සිව්වන අදියර වන කුරුණෑගල සිට දඹුල්ල දක්වා කොටසේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ද ඉතා කඩිනමින් ආරම්භ කරන බවයි අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ.

මෙම සමස්ත ව්‍යපෘතිය 2019 වසර වන විට අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන බව එම අමාත්‍යාංශය වැඩි දුරටත් සදහන් කළා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න