හවායි ගිනිකන්දක් මත ලෝදිය රැළි නගන විලක්

හවායි හී කිලෝවායා ගිනි කන්ද මත ලාවා වලින් සමන්විත විලක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. බී බී සී පුවත් සේවය පවසන්නේ මෙම විලෙහි ලාවා රැලි නැගෙමින් පවතින බවයි. මේ වන විට එම කලාපය සංචාරක ආකර්ෂනීය කලාපයක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න